MTB MERIDA - DELIKOMAT - BrouCZECH CUP 2011
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY


Registrace závodníka / přihlášení do závodu

On-line registrace je dočasně pozastavena.
Přihlášení a registrace proběhne na místě konání závodu.
Těšíme se na Vaši účast!

Rozdíl mezi registrací a přihlášením do závodu:

Registraci (obnovení registrace) provádí závodník pouze jednou ročně, kdy jsou jeho údaje zavedeny (upraveny) do databáze. Přihlášení do závodu provádí účastník před každým závodem na prezentaci. Více info níže:

Jak probíhá registrace:

Závodník, který v daném roce startuje svůj první závod v rámci tohoto seriálu závodů, se dostaví na prezentaci při svém prvním závodu. S sebou si přinese vyplněné prohlášení, nebo je vyplní na místě, kde bude k dostání. U neplnoletých závodníků je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Vyplněné prohlášení se vztahuje na všechny závody v daném kalendářním roce. Proto stačí vyplnit prohlášení jednou na rok.

Prohlášení odevzdá na prezentaci a jeho osobní údaje budou zavedeny do databáze. Při vyplňování hlavní kategorie věnujte prosím pozor, aby byly údaje správné, případně se poraďte na prezentaci. Tento údaj se nedá v daném roce zpětně měnit. (Došlo by k diskvalifikaci závodníka).

Pokud se závodník již v minulých letech účastnil některého ze závodů, jeho data budou již v databázi. Při svém prvním závodě v daném roce musí postupovat stejně, jako nový závodník. Rozdíl bude v tom, že při odevzání prohlášení, se data pouze zkontrolují (obnoví), popřípadě upraví.

Jak probíhá přihlášení do závodu?

Závodník, který již odevzdal vyplněné prohlášení v daném kalendářním roce a je zaveden v databázi - je zaregistrován, se může přihlásit do závodu. Přihlášení probíhá na prezentaci v den závodu (nejpozději 30 min. před startem dané kategorie), kde závodník nahlásí své jméno a příjmení, popřípadě další identifikační prvky. Po jeho identifikaci mu bude přiděleno startovní číslo a tím je přihlášení do závodu ukončeno.

Závodníkovi údaje jsou uloženy do startovní listiny. Někdy se může stát, že je vydáno číslo, ale zavodník se neobjeví na startovní listině. Toto nedopatření je většinou odhaleno až těsně před startem, kdy závodník není hlášen rozhodčím, aby se dostavil na start. Pokud se Vám tohle přihodí, jděte za hlavním rozhodčím a dohlaste se přímo u něj.

Časová náročnost jednotlivých úkonů

Registrace - nová: 2-3 minut
Registrace - obnovení: 1 minuta
Přihlášení do závodu: 20 sekund (při placení startovného déle)

Jak se vyhnout frontám a urychlit odbavení

Největší fronty bývají mezi 9 a 10 hodinou, kdy startují malé děti.
Doporučujeme chodit se přihlašovat v době asi 40-45 minut před startem kategorie.
Registrovat asi 50 minut před startem kategorie.
Pokud vidíte, že máte dostatek času, nechoďte zbytečně do fronty. Naopak pokud do startu Vaší kategorie zbývá méně jak 30 minut, ozvěte se a jděte dopředu.
Během registrací a přihlašování do závodů také docházi ke zpracovávání výsledků a tisku startovních a výsledkových listin, v této době je prezentace pro Vás jakoby uzavřená. Zadávání výsledků trvá většinou 2-3 minuty - vyplatí se počkat ve frontě.

První závody - frontám se zřejmě nevyhnete

Největší nápor bude na prvním závodě, kdy všichni musí odevzdat prohlášení, které se musí zadat do databáze nebo ověřit a zkontrolovat. Pokud vše vyjde, tak nás na Vás bude víc a vše se urychlí, pokud ne, tak to bude jako vždy masakr :-D. Ale musím Vás uklidnit, že zatím se vše zvládalo, takže letos tomu určitě nebude jinak.

Za výpočetní středisko Martin Zemánek (pokud naleznete chyby, překlepy, nesrovnalosti - pište, volejte)

Our online casino portal is your first stop for casino info, comparing 20 of the top online casinos. Play slots, blackjack, roulette or video poker!

Navigace:
 

(c) 2003 - 2020 Martin Zemánek pro Pohár Drahanské vrchoviny
Valid XHTML 1.1, Valid CSS