MTB MERIDA - DELIKOMAT - BrouCZECH CUP 2011
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY


Obce Drahanské vrchoviny (Benešov, Bořitov, Březová nad Svitavou, Buková, Drahany, Kořenec, Okrouhlá, Protivanov, Suchý, Valchov a Velenov) pořádají

ZÁVOD HORSKÝCH KOL -
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY,
MTB MERIDA - DELIKOMAT - GRENA CUP 2010

TERMÍNY KONÁNÍ

•  1. závod . . . . . . . 18. 4. 2010 . . . . . Bořitov
•  2. závod . . . . . . . 08. 5. 2010 . . . . . Benešov
•  3. závod . . . . . . . 29. 5. 2010 . . . . . Okrouhlá
•  4. závod . . . . . . . 19. 6. 2010 . . . . . Suchý-Velenov
•  5. závod . . . . . . . 26. 6. 2010 . . . . . Protivanov
•  6. závod . . . . . . . 03. 7. 2010 . . . . . Březová nad Svitavou
•  7. závod . . . . . . . 24. 7. 2010 . . . . . Valchov
•  8. závod . . . . . . . 15. 8. 2010 . . . . . Drahany
•  9. závod . . . . . . . 28. 8. 2010 . . . . . Kořenec
•  10. závod . . . . . . . 05. 9. 2010 . . . . . Buková
Cyklisti

TRATĚ A TYPY ZÁVODŮ - CROSS COUNTRY,

tratě jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách

ROZPIS SOUTĚŽE - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. POŘADATELÉ

Obce Benešov, Bořitov, Březová nad Svitavou, Buková, Drahany, Kořenec, Okrouhlá, Protivanov, Suchý, Valchov a Velenov.
Kontaktní osoba: ing. Petr Koudelka, e-mail: starosta.benesov(zavináč)tiscali.cz
Informační stránka závodu: www.drahany.xf.cz

2. HLAVNÍ ROZHODČÍ

Erik Řezník, e-mail: erik(zavináč)okbag.cz

3. ČASOVÝ PLÁN A KATEGORIE

Prezentace od 8.30 hodin, konec je vždy 30 minut před startem každé kategorie.
 
 
KATEGORIE               POČET OKRUHŮROČNÍKDÉLKA OKRUHU
  9.30 hodin odrážedla chlapci a dívky 1 2004 a více cca 300 metrů
  9.37 hodin dívky do 6 let 1 2004 a více cca 500 metrů
chlapci do 6 let 1 2004 a více cca 500 metrů
  9.45 hodin dívky od 7 do 9 let 2 2001-2003 cca 500 metrů
10.00 hodin chlapci od 7 do 9 let 2 2001-2003cca 500 metrů
10.25 hodin dívky 10-12 let 1 1998-2000 cca 1500 metrů
10.50 hodin chlapci 10-12 let 2 1998-2000 cca 1500 metrů
11.15 hodin dívky 13-15 let 2 1995-1997 cca 1500 metrů
chlapci 13-15 let 3 1995-1997 cca 3800 metrů
12.00 hodinVyhlášení výsledků
12.35 hodin juniorky 16-18 let 3 1992-1994 cca 3500 metrů
  junioři 16-18 let 4 1992-1994 cca 3500 metrů
 muži ELITE 19-39 let 6 1971-1991 cca 3500 metrů
 ženy 19 let a více 4 1991 a méně cca 3500 metrů
13.45 hodin muži HOBBY 19-39 let 6 1971-1991 cca 3500 metrů
 muži MASTERS I 40 - 49 let 5 1961-1970 cca 3500 metrů
 muži MASTERS II 50 let a více 2 1960 a méně cca 3500 metrů
15.00 hodinVyhlášení výsledků

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v kategoriích dle přihlášeného počtu závodníků. Pokud se nepřihlásí aspoň 3 závodníci, kategorie se nemusí vyhlásit. Počty okruhů a délky tratí jsou orientační. Každá obec má vlastní tratě, které se liší délkami okruhů.

4. STARTOVNÉ

Dětské a juniorské kategorie startovné neplatí. Pro kategorie muži, ženy a masters je vypsáno startovné 100,- Kč a zahrnuje základní občerstvení.

5. PŘEDPIS

Závodí se dle Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR vydaného komisí MTB ČSC, který je závazný pro všechny startující a rozpisu závodu. Každý závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou přilbou.

6. HODNOCENÍ

Mládež do 15 let včetně + junioři jsou vyhodnocováni dvojím způsobem:

Dospělí a juniorky jsou hodnoceni pouze v rámci pořadí OPEN
Odrážedla se v celkovém bodování nevyhlašují a v závodech se hodnotí pouze v pořadí OPEN.

7. CENY - DĚTSKÉ KATEGORIE (DO 15 LET VČETNĚ) + JUNIOŘI

Pro jednotlivé závody:
Závodníci v pořadí OPEN budou oceněni všichni. Nejlepší tři v kategorii obdrží medaili, diplom za umístění a věcnou cenu, ostatní obdrží účastnický diplom a drobné ceny od sponzorů a pořádajících obcí.
Navíc budou zvlášť medailemi oceněni první tři závodníci v pořadí OBCE.

V celkovém pořadí:
Podle získaného počtu bodů bude celkově vyhodnoceno 6 nejlepších závodníků v pořadí OPEN a 6 nejlepších závodníků v pořadí OBCE.
Závodníci na prvních třech místech obdrží Poháry Drahanské vrchoviny. Závodníci, kteří se umístí na 4. až 6. místě budou odměněni cenami od sponzorů a pořádajících obcí.

8. CENY - DOSPĚLÉ KATEGORIE + JUNIORKY

Pro jednotlivé závody:
První tři závodníci budou v pořadí OPEN oceněni medailí, diplomem za umístění a věcnou cenou od sponzorů a pořádajících obcí.

V celkovém pořadí:
Bude odměněno prvních 6 nejlepších podle získaného počtu bodů v pořadí OPEN. Závodníci na prvních třech místech obdrží Poháry Drahanské vrchoviny, závodníci na 4. až 6. místě obdrží věcné ceny od sponzorů a pořádajících obcí.

9. CELKOVÉ HODNOCENÍ

Poslední – finálový závod je hodnocen bonusem +20 bodů. Dvě nejhorší umístění nebudou započítávána do celkového hodnocení. Při rovnosti bodů rozhoduje jako 1. kriterium větší počet lepších umístění.

10. ZVLÁŠTNÍ CENA

Zatím není upřesněna.

11. TABULKA BODOVÁNÍ

Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Body závod 50 44 39 35 32 29 26 23 20 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1
Body finále 70 64 59 55 52 49 46 43 40 37 35 33 31 29 27 25 24 23 22 21

Poznámka:

Tato ustanovení soutěže jsou uvedena na oficiální stránce seriálu www.drahany.xf.cz a v Rozpisech jednotlivých závodů. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu nebo doplnění tohoto rozpisu.

Další MTB závody v regionu, nezapočítávané do Merida-Delikomat-Grena cupu 2010:

24. dubna 2010 - Valchovský „Kameňák“ – MTB XC časovka do vrchu
23. května 2010 - 2. závod Artézia cupu v Bořitově – Velká cena O.K.BAG
20. června 2010 - 3. závod Artézia cupu v Bořitově – Velká cena Firmy PELLS
14. srpna 2010 - MTB maraton – Drahany

Upřesňující ustanovení k ROZPISU SOUTĚŽE

K odstavci 3. Časový plán a kategorie

Prezentaci závodníků je možno realizovat předem prostřednictvím www.drahany.xf.cz (bližší informace a dostupnost přímo na serveru), nebo v den konání závodu, nejpozději 30 minut před startem každé kategorie.

Každý závodník startuje pouze v jedné kategorii – a to v té, do které svým věkem přísluší – viz ROZPIS SOUTĚŽE – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ odstavec č. 3. V případě prokázání chybného zařazení je závodník v rámci celého seriálu diskvalifikován.

Závodníci, kteří mají platnou licenci (dále jen licenci) vydanou Českým cyklistickým svazem, čí jinou organizací ve smyslu profesionálních jezdců, nesmí startovat v kategorii muži HOBBY.

Hlavní rozhodčí má právo výjimečně připustit na start v kategorii HOBBY závodníka, který má licenci a není již aktivní profesionálním závodníkem.

Pokud závodník vlastnící licenci chce startovat v kategorii muži HOBBY, musí při prvním startu předložit na prezenci písemný souhlas rozhodčího. Pokud dojde ke zjištění, že má závodník licenci a přihlásí se bez souhlasu hlavního rozhodčího do kategorie muži HOBBY, dojde k jeho diskvalifikaci v celém seriálu závodů.

Na start prvního závodu budou závodníci řazeni podle času prezentace v den závodu.

Řazení na start pro 2. a další závody bude probíhat dle bodového zisku v průběžném OPEN pořadí.

Proti již rozhodčím vyhlášeném startovním pořadí nelze podat protest.

K odstavci 5. Předpis:

Závod se jede za každého počasí.

Pořadatel je povinen v průběhu závodu zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Všichni závodníci jsou povinni dodržovat platný ROZPIS SOUTĚŽE. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a toto stvrzuje podpisem čestného prohlášení. Nezletilí účastníci startují pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Nejpozději den před konáním závodu je závodníkům umožněna prohlídka tratí. V den konání závodu je možná prohlídka tratí pouze v čase, kdy na tratích neprobíhá závod. Informace o časových možnostech prohlídky tratí v den závodu poskytuje průběžně hlavní rozhodčí. Je-li prokázána přítomnost závodníka projíždějícího trať v době konání závodu jiné kategorie, než do které závodník přísluší, následuje jeho diskvalifikace.

Do závodu mohou odstartovat pouze závodníci, kteří jsou zapsáni ve startovní listině a mají přidělené a na závodním kole řádně připevněné startovní číslo. Dojde-li v průběhu závodu ke ztrátě startovního čísla, je závodník diskvalifikován.

Závodníci jsou v průběhu závodu povinni jet po vyznačené trati. Je-li závodníkovi prokázáno jakékoli zkrácení tratě, následuje jeho diskvalifikace. Pokud závodník opustí trať a je schopen pokračovat v závodu, je povinen se na ni vrátit ve stejném místě, kde ji opustil.

Křižuje-li závodník zřetelně svému soupeři trať a tím brání svému předjetí, následuje diskvalifikace.

Na tratích nejsou vymezena občerstvovací depa. Občerstvení může závodník přijímat kdekoli na trati. Poskytovatel občerstvení nesmí při jeho předávání ohrozit bezpečnost ostatních závodníků.

Na tratích nejsou vymezena servisní depa. Technická pomoc může být poskytnuta závodníkovi kdekoli na trati. Opravu provede závodník sám nebo člen jeho týmu. Opravit lze všechny části kola. Výměna celého rámu není povolena. Je-li taková neoprávněná pomoc prokázána, nebo je-li v průběhu závodu provedena úplná záměna bicyklu, následuje diskvalifikace. Oprava musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení nebo omezení ostatních závodníků na trati.

V případě poruchy kola, kterou závodník není schopen opravit sám, je klasifikován pouze v případě, dokončí-li závod v počtu předepsaných kol s poškozeným závodním kolem klusem nebo chůzí.

Po trati se závodník smí při závodu své kategorie pohybovat bez jakékoli cizí pomoci, případně doprovodu. Je-li taková cizí pomoc nebo doprovázení prokázáno, následuje diskvalifikace. Výjimkou jsou kategorie dětí do šesti let, kdy je na trati povolena pomoc nejmladším závodníkům prostřednictvím starší osoby.

Traťový komisař nebo stanovený pořadatel může na trati poskytnout pomoc závodníkovi v případě, kdy by neposkytnutí takové pomoci znamenalo ohrožení bezpečnosti ostatních závodníků.

Závodník má právo podat u hlavního rozhodčího písemnou formou protest. O jeho uznání či zamítnutí rozhodne hlavní rozhodčí (je-li to vhodné, může hlavní rozhodčí před vydáním rozhodnutí konzultovat s traťovými komisaři skutečnosti, kterých se protest týká). Proti rozhodnutí hlavního rozhodčí není odvolání.

Pravomoc vyhodnocení dodržování výše uváděného mají traťoví komisaři, kteří jsou po trati rozmístněni v nezbytně nutném počtu, jsou označeni a jsou ve spojení s hlavním rozhodčím.

Pravomoc konečného rozhodnutí ve smyslu výše uváděného má hlavní rozhodčí.

K odstavci 9. Celkové hodnocení:

Poslední – finálový závod je hodnocen bodovým bonusem +20 za každé bodované umístění. Dvě nejhorší umístění nebudou započítávána do celkového hodnocení. Při rovnosti bodů rozhoduje:

1. Větší počet lepších umístění ze započítávaných závodů.
2. Větší počet lepších umístění ze všech odjetých závodů.
3. Lepší umístění ve finálovém závodě.

DALŠÍ INFORMACE

ORGANIZACE ZÁVODŮ

Hlavní pořadatel : zástupce pořádající obce
Zdravotnická služba: zajistí pořádající obec
Kontaktní osoba: ing. Petr Koudelka, e-mail: starosta.benesov(zavináč)tiscali.cz
Výpočetní středisko: Martin Zemánek, Benešov

POŘADATELSKÉ OBCE - KONTAKTY

OBEC BUKOVÁ
Tel : 582 399 127
e-mail : obec@bukova.eu
www : www.bukova.eu

OBEC KOŘENEC
Tel : 516 467 225
e-mail : ou.korenec@cbox.cz
www : www.korenec.cz

OBEC OKROUHLÁ
Tel : 516 467 244
e-mail : okrouhla@okrouhla.cz
www : www.okrouhla.cz

OBEC PROTIVANOV
Tel : 582 399 135
e-mail : ou-protivanov@quick.cz
www : www.protivanov.com

AMK Březová nad Svitavou
Tel :
e-mail :
www : www.amkbrezova.euweb.cz

OBEC BENEŠOV
Tel : 516 467 324
e-mail : info@benesov-u-boskovic.cz
www : www.benesov-u-boskovic.cz
OBEC SUCHÝ
Tel : 516 468 283
e-mail : ousuchy@quick.cz
www : www.obecsuchy.cz

OBEC VALCHOV
Tel : 516 452 603
e-mail : obec@valchov.cz
www : www.korenec.cz

OBEC VELENOV
Tel : 516 454 611
e-mail : starosta@velenov.cz
www : www.velenov.cz

OBEC DRAHANY a VEUS
Tel : 582 395 021
e-mail : bretislavusnul@seznam.cz
www : www.veus.cz

OREL BOŘITOV
Tel :
e-mail : jisebo@volny.cz
www : orel.boritov.cz

Hodně štěstí a nezapomenutelných zážitků ze závodů horských kol přejí všem účastníkům organizátoři závodů, starostové jednotlivých obcí a sponzoři.

KE STAŽENÍ

Download: Kompletni pravidla: pohar2010.pdf (50 kB)


Navigace:
 

(c) 2003 - 2020 Martin Zemánek pro Pohár Drahanské vrchoviny
Valid XHTML 1.1, Valid CSS