MTB MERIDA - DELIKOMAT - BrouCZECH CUP 2011
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY


Obce Drahanské vrchoviny (Benešov, Kořenec, Okrouhlá, Protivanov, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná) pořádají

ZÁVOD HORSKÝCH KOL -
POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY

TERMÍNY KONÁNÍ

•  1. závod . . . . . . . 20. 5. 2006 . . . . . Okrouhlá
•  2. závod . . . . . . . 17. 6. 2006 . . . . . Žďárná
•  3. závod . . . . . . . 01. 7. 2006 . . . . . Protivanov
•  4. závod . . . . . . . 08. 7. 2006 . . . . . Suchý -Velenov
•  5. závod . . . . . . . 12. 8. 2006 . . . . . Kořenec
•  6. závod . . . . . . . 20. 8. 2006 . . . . . Benešov
•  7. závod . . . . . . . 26. 8. 2006 . . . . . Valchov
Cyklisti

     * vložený závod bez přidělení bodů pro závodníky pořadatelských obcí PDv

TRATĚ A TYPY ZÁVODŮ - CROSS COUNTRY,

tratě jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách

PREZENTACE

Prezentace od 8.30 hodin, konec je vždy 30 minut před startem každé kategorie. Registrace a přihlášení do závodů probíhá pomocí RODNÉHO ČÍSLA závodníka přímo v místě konání závodu při prezentaci nebo na http://drahany.xf.cz

KATEGORIE - POČET OKRUHŮ - DÉLKA OKRUHU

 
 
KATEGORIE               POČET OKRUHŮROČNÍKDÉLKA OKRUHU
  9.30 hodin dívky do 6 let (nábor) 1 2000 a více cca 500 metrů
  9.45 hodin chlapci do 6 let (nábor) 1 2000 a více cca 500 metrů
10.00 hodin žákyně od 7 do 9 let 2 1997-1999 cca 500 metrů
10.15 hodin žáci od 7 do 9 let 2 1997-1999cca 500 metrů
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.
10.45 hodin mladší žákyně 10-12 let 1 1994-1996 cca 1500 metrů
11.15 hodin mladší žáci 10-12 let 2 1994-1996 cca 1500 metrů
11.45 hodin starší žákyně 13-15 let 2 1991-1993 cca 1500 metrů
12.15 hodin starší žáci 13-15 let 3 1991-1993 cca 1500 metrů
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.
13.00 hodin muži (19-35) a junioři (16-18) 6   cca 3000 metrů
 ženy a juniorky 5   cca 3000 metrů
 veteráni nad 35 let 5   cca 3000 metrů
 pořadatelé (nad 30 let) x   cca 3000 metrů
Po dojezdu budou vyhlášeny výsledky.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v kategoriích dle přihlášeného počtu závodníků. Pokud se nepřihlásí aspoň 3 závodníci, kategorie se nemusí vyhlásit.

VYHODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Děti v náborových kategoriích budou oceněny všechny, v ostatních kategoriích budou oceněni závodníci na 1. - 3. místě diplomem za umístění, medailí a věcnou cenou. Ostatní obdrží diplom účastníka a propagační materiály pořádající obce. Všichni účastníci závodu obdrží ZDARMA základní občerstvení.

Samostatně budou vyhodnoceni závodníci v dětských, žákovských a juniorských kategoriích z pořadatelských obcí (viz. zadní strana) a závodníci (Divoké karty - viz níže) hostující za pořadatelské obce. Tři nejlepší budou oceněni medailí. Závodníkům budou podle umístění přidělovány body, které budou započítávány do celkového pořadí Poháru Drahanské vrchoviny (PDv). Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Tyto výsledky budou vyhlášeny v posledním závodě. Započítává se 5 nejlepších umístění ze všech sedmi závodů. Vyhlášeni a oceněni budou závodníci, kteří pojedou alespoň 3 závody. Při shodě bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění a poté umístění v posledním závodě.

Za každou pořádající obec mohou s jejím souhlasem nastoupit nejvýše 2 Divoké karty (DK). DK se může stát každý, kdo nebydlí v žádné z pořadatelských obcí a je amatérským jezdcem. DK může reprezentovat pouze jednu pořadatelskou obec.

BODOVÁNÍ

Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Body 30 27 24 21 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PODMÍNKA ÚČASTI

Všichni závodníci jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád a pravidla závodů. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a toto stvrzuje podpisem čestného prohlášení. Nezletilí účastníci startují pouze se souhlasem zákonného zástupce. Používání ochranné přilby je povinné. V dětských kategoriích lze použít i jiná kola než horská. Závodník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať. Nesmí použít jakékoli zkratky nebo užít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému závodníkovi. Pokud závodník opustí trať, je povinen se na ni vrátit ve stejném místě. Každý závodník si může trať vyzkoušet, neboť neznalost trati neomlouvá. Závodník má právo podat protest. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího nelze podat protest.

STARTOVÁNÍ

Přednostně jsou řazeni na start závodníci z pořadatelských obcí a hostující závodníci. Řazení probíhá podle počtu bodů v celkovém pořadí PDv. Ostatní jsou řazeni podle času prezentace. Pokud se jakýkoli závodník přihlásí po skončení prezentace, je zařazen na konec startovní listiny. První závod, kdy mají všichni účastníci nula bodů, je řazen podle času prezentace.

STARTOVNÉ

Děti, žáci, junioři a pořadatelé startovné neplatí. Pro kategorie muži, ženy a veteráni je vypsáno startovné 50,- Kč a zahrnuje základní občerstvení

DALŠÍ INFORMACE

Závodníci se mohou přihlásit i do vyšších věkových kategorií, ale nebudou již vyhodnoceni v rámci celkového pořadí PDv. Závodník obdrží občerstvení až při odevzdávání start. čísla. Závod se jede za každého počasí. Bohaté občerstvení zajištěno jak pro účastníky tak pro diváky.

Hlavní rozhodčí : Erik Řezník, Blansko
Hlavní pořadatel : zástupce pořádající obce
Zdravotnická služba: zajistí pořádající obec
Výpočetní středisko: Martin Zemánek, Benešov

POŘADATELSKÉ OBCE

OBEC BENEŠOV
Tel : 516 467 324
e-mail : ubenesov@iol.cz

OBEC KOŘENEC
Tel : 516 467 225
e-mail : ou.korenec@cbox.cz

OBEC OKROUHLÁ
Tel : 516 467 244
e-mail : okrouhla@okrouhla.cz

OBEC PROTIVANOV
Tel : 582 399 135
e-mail : ou-protivanov@quick.cz
OBEC SUCHÝ
Tel : 516 468 283
e-mail : ousuchy@quick.cz

OBEC VALCHOV
Tel : 516 452 603
e-mail : ouvalchov@quick.cz

OBEC VELENOV
Tel : 516 454 611
e-mail : obecni.urad.velenov@quick.cz

OBEC ŽĎÁRNÁ
Tel : 516 468 274
e-mail : ouzdarna@quick.cz

Hodně štěstí a nezapomenutelných zážitků ze závodů horských kol přejí všem účastníkům organizátoři závodů, starostové jednotlivých obcí a sponzoři.

Download: pohar2006.doc (62 kB) | pohar2006.zip (19 kB)


Navigace:
 

(c) 2003 - 2020 Martin Zemánek pro Pohár Drahanské vrchoviny
Valid XHTML 1.1, Valid CSS